Aliağa’da sökülecek Brezilya gemisi için firmadan açıklama: Asbest oranları gerçeği yansıtmıyor

Açıklamada, sırf Avrupa Birliği Etraf Kurulunun uygun gördüğü ve onay verdiği gemi söküm tesislerinin iştirakiyle yapılan ve 12 Nisan 2021’de sonuçlanan ihaleyle, Brezilya ve Fransa otoritelerinin uygun görmesiyle gemiyi Sök Denizciliğin devraldığı kaydedildi.

Geminin yüksek ölçüde asbest içerdiği argümanlarının gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, şunlara yer verildi:

“Uluslararası akreditasyona sahip bağımsız kontrol firmalarının yapmış olduğu birçok inceleme ve tahliller sonucunda, temelsiz bilgilere dayanarak Sao Paulo gemisi özelinde sav edilen asbest oranlarının gerçeği yansıtmadığı belgelendirilmiş ve ülkemiz ile Brezilya yetkili kurumlarına gerekli evraklar, raporlar ve tahliller sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan 4 Haziran 2021 tarihli, WO-16862-GG numaralı Atık Envanter raporu sonucu, Sao Paulo gemisi hakkında sav edilen yüksek ölçüdeki asbest oranlarının temelsiz olduğunu kanıtlamaktadır.”

“RADYASYON İNCELEMESİ DE YAPILDI”

Radyasyon konusunda yapılan savlara da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu yönergeleri doğrultusundaki tüm incelemeler, memleketler arası akreditasyona sahip ve Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu onaylı bağımsız bir firma tarafından yerinde yapılmış olup, tahlil ve raporlar 13 Ekim 2021 tarihli radyasyon ölçüm raporu ile Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumunun kıymetlendirilmesine sunulmuştur. Nükleer Düzenleme Kurumu, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 25 Ekim 2022 tarihli verdiği görüş yazısı ile Sao Paulo gemisinin ülkemize getirilmesinde ve sökülmesinde radyolojik açıdan bir sakınca bulunmadığını kıymetlendirmiş olup, ilgili kurumlara bu görüşü yazılı olarak bildirmiştir. Sao Paulo gemisinin ülkemize varışı sonucunda yapılacak olan Radyasyon ve Atık Envanter incelemesi, geminin varışı öncesinde sunulmuş olan rapor ve tahlillerin teyidi niyetiyle gerçekleşecek olup, gemi söküm tesislerine gelen tüm gemiler için geçerli olan ve Türkiye Cumhuriyeti Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde yapılan rutin bir uygulamadır.”

İzmir Aliağa’da sökülecek Brezilya gemisine ait Bakan Murat Kurum’dan da bir açıklama geldi.

“TOPLUMSAL KORKUYU DEĞERLENDİRMEYE ALIYORUZ”

Sök Denizciliğin yıllardır kesimde faaliyet gösterdiği ve basında çıkmış olan her türlü haber, argüman ve toplumsal tasayı değerlendirmeye aldığı kaydedilen açıklamada, şu sözler kullanıldı:

“Sivil toplum kuruluşlarının ve basın organlarının haklı eforlarını takdir ediyor ve projenin etrafa bir ziyan teşkil etmeden başarılı bir formda tamamlanması için elimizden gelen uğraşı gösteriyoruz. Bu nedenle, ihale 12 Nisan 2021 tarihinde sonuçlanmış olsa da yaklaşık 8 ay süren ayrıntılı denetlemeler, net tahlil ve rapor sonuçları elimize ulaşmadan Sao Paulo gemisinin ülkemize getirilmesi ile ilgili firmamız tarafından rastgele bir resmi müracaatta bulunulmadı. Basel Mukavelesi çerçevesinde yapılan müracaat, Atık Envanter Raporu ve Radyasyon Ölçüm Sonuçları firmamıza ulaştıktan sonra, 21 Aralık 2021 tarihinde yapılmıştır.”

“FİRMAMIZ KURALLARA VE MADDELERE UYGUN SÖKÜM SÜRECİ YAPIYOR”

Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Kimsenin kuşkusu olmasın ki uzun yıllardır bu kesimde firmamız profesyonel manada kurallara ve kanunlara uygun halde atık idaresi ve söküm süreçleri yapılmakta tüm faaliyetlerimiz Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetim edilmektedir. Hurda gemi bünyelerinde envanter raporlarıyla yeri ve yaklaşık ölçüsü tespit edilen asbest mahallin bulunduğu yerin sökümü öncesinde yetkilendirilmiş asbest kurum ve firmaları uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanları tarafından yapılır. Söküm öncesinde asbest bulunan mahal karantinaya alınır. Söküm esnasında toplanan asbest atıkları hava geçirmeyen torbalara alınarak ağızları bağlanır. Lisanslı araçlarla tertipli depolama tesislerine gönderilir. Söküm çalışmalarında tek giysilik elbiseler, teneffüs maskeleri kullanılır. Bütün süreç, Türkiye Cumhuriyeti Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Etraf Enstitüsü ile Basel Konvansiyonu’na uygun olarak ilerlemektedir.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.