Türkün Ateşle İmtihan

Türkün Ateşle İmtihanı, Halide Edip Adıvar’ın kendi tanık olduğu olayları anlattığı tarihi bir kitaptır. Özellikle kurtuluş savaşı döneminde bizzat kendisinin yaşadığı olayların anlatıldığı anı türünde bir Yalova escort eserdir. Eserde birçok tarihi şahsiyetle ilgili bilgiler de mevcuttur.

ANI: TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI

YAZAR: HALİDE EDİP ADIVAR

ÖNEM: Kurtuluş Savaşı yıllarına, yaşanmış olaylarla ışık tutması açısından önemlidir.

KONUSU: Milli Mücadele yıllarında Türk insanının ortaya koyduğu mücadeleyi anlatmaktadır.

ŞAHIS KADROSU:

Kitapta adlan geçen tüm kişiler, Yozgat escort tarihi gerçeklikleri olan şahıslardır. Halide Edip Adıvar yaşadıklarını anlatmıştır. Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Rauf Bey, Miralay Refet Paşa ve Albay Arif Bey, Mustafa Kemal, Yakup Kadri, Yusuf Akçura bu şahısların önde gelenleridir.

Türkün Zonguldak escort Ateşle İmtihanı Anı Özeti

İstanbul’un işgali ile halk ümitsizlikler içerisindedir. Doğu Anadolu’da da kurulması istenilen Ermeni devletine karşı halk silahlandırılmaktadır. İzmir ise işgal edilir. İstanbul’da toplantılar düzenlenir. Halide Edipte bu toplantılara katılmaktadır. Bu toplantılar Milli Mücadele için zemin hazırlamıştır. Mustafa Kemal Anadolu’ya giderek bağımsızlık ateşini yakmıştır. Halide Edip de iki arkadaşıyla güçlükle Anadolu’ya geçmiştir. Anadolu’da Yunus Nadi ile Anadolu Ajansını kurmuş ve Milli Mücadele’yi duyurmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal’in başkomutan olmasıyla zaferler bir bir kazanılmıştır. Düşman yurttan çekilirken zalimlik yapmaktadır. Yunan mezalimini incelemek üzere hazırlanan komisyonun başkanı Halide Edip Adıvar’dır. Yurttan düşman tamamen çıkmış ama geride de büyük bir perişanlık bırakılmıştır. Halide Edip gururlu ama bir o kadar da üzgün olarak İstanbul’a tekrar dönmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir